Integratie van Bonaire in Nederland

De laatste drie jaren heb ik me laten meeslepen in de discussie over de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het kon ook niet anders want als Bonairiaan zijnde wil ik op de hoogte blijven van sommige ontwikkeling op het eiland. Al woon ik niet daar. Het meest belangrijke is ook het meehelpen duidelijkheid te krijgen over de wijze waarop de integratie van Bonaire in Nederland is gegaan. Bij mij wekt het een gemend gevoel op. Verdragen en besluiten van volksrechtelijke organisaties laat ik over aan deskundigen op dat gebied. Ik ga in op de vraag of het integratie van Bonaire in Nederland gebaseerd is op een ideologie of is er daadwerkelijk sprake van een samensmelting op de juiste verhouding.

In de jaren 80 ontstond een toestroom van Surinamers naar Nederland. Die mensen moesten opgevangen worden en zijn opgenomen in de economische conjunctuur van Nederland. Er ontstond een grote behoefte. Om daarin te kunnen voorzien zijn er vele gesubsidieerde stichtingen opgericht voor de opvang en begeleiden van deze nieuwkomers in de Nederlandse maatschappij. Rekening werd gehouden met hun meegenomen culturele bagage. Diverse stichtingen organiseerden activiteiten voor Surimaners. Ook op het gebied van arbeid ontstond er een behoefte. De instroom op de arbeidsmarkt werd steeds groter en groter. Als empowerment werd een allochtoonbeleid ontwikkeld en er kwamen allerlei allochtonen overleg organen. Vooral op het “allochtonen genieten de voorkeur” was er veel kritiek. De hartelijke ontvangst van Surinamers keerde zich om. De Surinamers werden messentrekkers genoemd en kregen de schuld aan alles wat er mis ging in Nederland. Daarna werd Antillianen toegevoegd. Het werd Surinamers en Antillianen. De benaming voor vele stichtingen werd gewijzigd in voor Surinamers en Antillianen. In wezen hadden Antillianen zelf niets; net net nada. De combinatie “voor Surinamers en Antillianen” heeft ook niet lang geduurd. Het land Nederlandse Antillen stond op het punt om te verdwijnen. Surinamers hebben zich zo sterk georganiseerd en gelukt het criminaliseren van Surinamers terug te dringen. Hoewel dat sfeer bij Antillianen bleef hangen stak het zijn kop op bij een ander bevolkingsgroep. De Marokkanen kwamen aan de beurt met Antillianen in de achtergrond en daar tussenin de Joegoslaviër, Moslim en ga zo maar door. Nu was het de beurt aan Marokkanen gesubsidieerde stichtingen te krijgen. Ook dat is gelukt. En Antillianen dan?

Ongetwijfeld zijn er pogingen geweest organisaties specifiek gericht op Antillianen van de grond te krijgen. Maar Antillianen vielen buiten de boot, tussen wal en schip. De redenering was dat Antillianen zijn Koninkrijksgenoten en vallen dus niet in dat categorie allochtonen om van de speciale voorzieningen gebruik te kunnen maken. Antillianen moeten daarom gebruikmaken van faciliteiten zoals ieder ander Autochtoon. Zeer theoretisch allemaal. Geroepen werd over Antillianen en Arubanen in Nederland verplicht te laten inburgeren. Maar ook de schreeuw over criminele en/of kansloze Antillianen en terugsturen werd luider. Antillianen werden voor hun lot gelaten en waren afhankelijk van de politiek. Het “Antillenhuis” bood steun daar waar het kon en mondjes maat sprong het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA) erbij wanneer een culturele activiteit georganiseerd wilde worden. Eens in de zoveel tijd.

Bij Surinamers en Marokkanen is het gelukt zich te organiseren. Helaas is dit niet geval bij Antillianen. In feite heeft er nooit een stevig eenheid bestaan tussen Antillianen als zodanig. Aan de andere kant wel Koninkrijksgenoten maar geen deel van de Nederlandse volks is wat anders dan maatschappelijk participatie. Realistisch gezien is het ook logisch. Het zijn meer dan twee volkeren. Eén in het Caribische gebied verdeeld over 6 eilanden en de andere in Europa. Het land Nederlandse Antillen bestaat niet meer. Eigenlijk de “Antilliaan” ook niet meer. Of moet je nu gaan zeggen Antilliaan uit Aruba, Antilliaan uit Saba, Antilliaan uit Bonaire, Antilliaan uit Curaçao, Antilliaan uit Sint Maarten en Antilliaan uit Statia? Dan geldt dat ook voor de kreten criminele en/of kansloze Antillianen en terugsturen. Meer specifiek gericht. Op het gebied van inburgering als Koninkrijksgenoot lijkt het sterk dat een “Antilliaan” nu zal gaan rondlopen in een boerenkiel. De afkomst zal nooit verlogen worden. Naar mijn opinie is de integratie van Bonaire, Statia en Saba niets meer dan een ideologie. Gebaseerd op geld. Puur business. Hoe sterk voelen de volkeren zich naar elkaar toegetrokken? In Nederland anders dan het geval bij Marokkanen en Surinamers, zullen de “Antillianen” bij gratie misschien gebruik kunnen maken van subsidie voor activiteiten. Voor Antillianen of …? Zelfs daarover heb ik mijn twijfels.

Advertisements

The tragedy of Bonaire

Image

Many of you may never have heard before about Bonaire, haven’t been there yet and also do not know where it is located. In order to understand the background of my songs I will give a short introduction to the history of the island where I was born; my island.

Bonaire is not really far away from Venezuela and “was” a Dutch colony.

As I mentioned in the story behind the song Mi Deseo, after the slavery abolition in 1863, most slaves have received a plot of land. They cultivated the ground with sorghum and maize and celebrated the harvest festival, the Simadan, singing Remailo in freedom. But 5 years later, on september, 1st 1868, is the island of Bonaire (Government plantation including Klein Bonaire) was divided into seven large lots and in the context of “empowerment” on charge of the Governor of the colony of Curaçao (and dependencies, which under Aruba and Bonaire) very large parts thereof has been sold in public to the highest bidders. So a large part of Bonaire was privately owned in lots. Just to mention the Plantation Bolivia, Planation Washington, Planattion Slagbaai, the salt pans etcetera etcetera and as the seventh and the final lot Klein Bonaire, all this “subject to the coastal strip who remained at general interest “publicly available”; the current dive sites. So Bonaire is ceased to be a large government plantation. The reason for this was that it has become clear that an official business without slaves was too cumbersome and also too expensive for the maintenance of the island. The song Bye Bye Mairi on my cd-single Grandi Grandi Grandi is dediacted to one of those dive sites. Years ago, Klein Bonaire was owned by Harry Belafonte. He was so inspired by it that he wrote the song “Oh Island in the sun”. Was he singing Jamaica Farewell on his Banana Boat sailing to Klein Bonaire? Around the turn of the century, he sold it to the island administration of Bonaire. Grupo Piedra di Bonaire gave with the CD album “Ban Kuid’e” (1997) a helping hand to get  it done. But Mathilda took his money and run to Venezuela. Also Angelina was there with her concertina. Anyhow, Klein Bonaire is now a protected landscape area since 2001.

After being a Dutch colony Bonaire became since 1954 together with the other islands, Curaçao, Aruba, Saba, Statia and Sint Maarten, the Netherlands Antilles. An autonomous Caribbean country within the Kingdom of the Netherlands.

In his joy for the end of the colonial status and enthusiasm for the obtained autonomy in 1954, after eight years of negotiations, Boeis Haile composed a number of songs which expresses the joy to finally have its (the Netherlands Antilles) own national anthem and a flag. The song “Himno di Bandera” is one of them. He also had a great admiration for the island of Bonaire and composed the waltz Bonaire. This song is on Music from Bonaire produced in 1998 by me and has till now for many people on the island a special meaning. 

 This country, the Netherlands Antilles, is on October 10th, 2010 (10-10-10) dissolved, all of its constituent islands remain part of the kingdom under a different legal status and the problems began.

In short, it comes to the point that in 2004 in preparation for the dessolving of the Netherlands Antilles a referendum is held. The population has chosen for “direct ties” with The Netherlands but the interpretation would be determined in a further following referendum. It has not come so far because the government of The Netherlands decided to annex Bonaire without a self-determination referendum as enshrined in the resolutions 1541 and 1514 of the United Nations. The government assumed that “direct ties” was meant integration and found that it was not desirable to wait on the outcome of the referendum. Very odd that the Government of Netherlands “direct ties” would have misunderstood because in 2009 with the acknowledge of the government they was working on preparations to organise a referendum before 10-10-10. Unfortunately, this has not happened. The custom Dutch law was introduced and since then, there is confusion and it goes bad on the island.

The inhabitants are afraid of losing their cultural identity and the character of the island Bonaire.

 The songs on my albums are for the preservation and promotion of the intangible cultural heritage of the Netherlands Antilles.

For more history visit: http://globedivers.org/2013/01/09/bonaire-history-women-of-bonaire-salt-trade-governors-and-famine-juan-mateo-and-pedro-ortiz-1634-1648/#comment-3161

There is a book published about that issue known as “De Tragiek van Bonaire”; The Tragedy of Bonaire.

Music from Bonaire has been made possible through the generous support of the Bonairian business center.

Supported by the Prins Bernhard Cultuurfonds Netherlands Antilles and Aruba I have produced the album “Kunuku” in 2011.

And now let the music play. Download Music from Bonaire at the various download portals worldwide. 

Y ahora que sigue la fiesta con Music from Bonaire. Descargalo ahora en AmazonMP3 (USA), iTunes y varios otros mas mundialmente.

http://williamanthony.bandcamp.com